Wykorzystanie materiałów

Korzystanie przez użytkowników z materiałów opublikowanych w serwisie Studio GoHome wymaga zgody Właściciela serwisu. Jeżeli chcesz wykorzystać, któryś  z naszych materiałów prosimy o kontakt.

W przypadku naruszenia prawa autorskiego zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo autorskie i prawa pokrewne.